تلاش برای ورود غیر مجاز ، تخلف انضباطی است و منجربه پیگیری خواهد شد.
سامانه الماس گام
i
i
ورود به سیستم
 
نام كاربر یا گذرواژه صحیح نمی باشد.
شرکت گام الکترونیک پیشرو در صنعت اتوماسیون اداری